دسته بندی - مقالات تخصصی

ورق آندوویلا

فروش ورق آندوویلا

 آندوویلا و آندولین در فروشگاه ویلاکلاسیک ورقهای آندولین و ورق کلاسیک آندوویلا از متریالهای رایج به جهت سهولت نصب در اجرای سقف ویلا هستند که برای سقف هر ویلایی قابل استفاده هستند. این ورقهای وارداتی از فناوری منحصر به...